Vaša ponuka nehnuteľnosti

Pošlite nám čo najpodrobnejší popis Vami ponúkanej nehnuteľnosti, aby sme Vám mohli urobiť čo najpresnejšiu cenovú ponuku na vyplatenie zálohy.

Vyplnený a zaslaný formulár nie je záväzný doklad pre vykonanie operácie alebo obchodu.
Jedná sa iba o informatívny doklad
.

Požadovaná operácia

Vyberte typ požadovanej operácie.
Založenie je proces, pri ktorom Vy dostanete finančnú zálohu. Túto zálohu bude potrebné vrátiť po uplynutí stanovenej lehoty spolu s úrokmi.
Výkup je operácia, pri ktorej predmet odkúpime za výkupnú cenu, ktorá je vopred dohodnutá. V tomto prípade prechádzaju vlastnícke práva na výkupcu.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú potrebné pre overenie vlastníctva v katastri.

O akú nehnuteľnosť sa jedná ?

Kde sa nehnuteľnosť nachádza ?

Dokumentácia nehnuteľnosti

Zašlite nám kópiu listu vlastníctva, fotografie, prípadne iné dokumenty vo formátoch JPG, PNG, PDF

Pretiahite súbory sem, alebo Vyberte v počítači
Odkaz na dokument Spracovanie osobných údajov

 Vaša ponuka nehnuteľnosti

Pošlite nám čo najpodrobnejší popis Vami ponúkanej nehnuteľnosti, aby sme Vám mohli urobiť čo najpresnejšiu cenovú ponuku na vyplatenie zálohy.

Vyplnený a zaslaný formulár nie je záväzný doklad pre vykonanie operácie alebo obchodu.
Jedná sa iba o informatívny doklad
.

Požadovaná operácia

Vyberte typ požadovanej operácie.
Založenie je proces, pri ktorom Vy dostanete finančnú zálohu. Túto zálohu bude potrebné vrátiť po uplynutí stanovenej lehoty spolu s úrokmi.
Výkup je operácia, pri ktorej predmet odkúpime za výkupnú cenu, ktorá je vopred dohodnutá. V tomto prípade prechádzaju vlastnícke práva na výkupcu.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú potrebné pre overenie vlastníctva v katastri.

O akú nehnuteľnosť sa jedná ?

Kde sa nehnuteľnosť nachádza ?

Dokumentácia nehnuteľnosti

Zašlite nám kópiu listu vlastníctva, fotografie, prípadne iné dokumenty vo formátoch JPG, PNG, PDF

Pretiahite súbory sem, alebo Vyberte v počítači
Odkaz na dokument Spracovanie osobných údajov
Created by LINELABOX