Vaša ponuka nehnuteľnosti

Pošlite nám čo najpodrobnejší popis Vami ponúkanej nehnuteľnosti, aby sme Vám mohli urobiť čo najpresnejšiu cenovú ponuku.

Vyplnený a zaslaný formulár nie je záväzný doklad pre vykonanie operácie alebo obchodu.
Jedná sa iba o informatívny dokument
.

Požadovaná operácia

Vyberte typ požadovanej operácie.
Založenie je proces, pri ktorom Vy dostanete finančnú zálohu. Túto zálohu bude potrebné vrátiť po uplynutí stanovenej lehoty spolu s úrokmi.
Výkup je operácia, pri ktorej predmet odkúpime za výkupnú cenu, ktorá je vopred dohodnutá. V tomto prípade prechádzaju vlastnícke práva na výkupcu.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú potrebné pre overenie vlastníctva v katastri.

O akú nehnuteľnosť sa jedná ?

Kde sa nehnuteľnosť nachádza ?

Dokumentácia nehnuteľnosti

Zašlite nám kópiu listu vlastníctva, fotografie, prípadne iné dokumenty vo formátoch JPG, PNG, PDF

Pretiahite súbory sem, alebo Vyberte v počítači
Odkaz na dokument Spracovanie osobných údajov
Created by LINELABOX